Žádost o členství v klubu Hard Task Rangers

Nahrajte JPG fotografii splňující pasová kritéria o rozměru 200x300
Souhlasím s tím, aby Sportovně Střelecký Klub HardTask Rangers, z.s., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen „Zákon“), zpracovával mé osobní údaje, které mu poskytnu (včetně citlivých osobních údajů jako například datum narození, číslo zbrojního průkazu, apod.) pro účely členství v tomto klubu a účasti na aktivitách organizovaných tímto klubem.
Tento souhlas platí po dobu trvání členství v daném klubu a dále po dobu tří let po jeho ukončení.
Poučení o zpracování osobních údajů
  1. Správcem a zpracovatelem osobních údajů a je Sportovně Střelecký Klub HardTask Rangers, z.s. se sídlem K Bažantnici 977, Bašť, 250 85 zapsaný v rejstříku pod spisovou značkou L68311 vedenou u Městského soudu v Praze 1.
  2. Shromážděná data budou zpracována ručně i elektronicky a budou zpřístupněna členům klubu podílejícím se na zabezpečení výše uvedeného účelu, k němuž jsou údaje poskytovány.
  3. Mám právo přístupu k osobním údajům zpracovávaným o mé osobě, právo na jejich opravu; dále mám právo požadovat vysvětlení, resp. odstranění vzniklého stavu, pokud se domnívám, že mé osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se Zákonem nebo s ochranou mého soukromého a osobního života. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat, ale beru na vědomí, že při neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nemohu být členem klubu.